فهرست ماموریتهای پخش برنامه بعدی
0  day(s)   0 : 0 : 0   216 - گذر زهره

 (216) گذر زهره

مشاهده آخرین گذر زهره از برابر خورشید در قرن 21. همراه با توضیحات کارشناسان به آنجا سفر می کنیم.

 

  چهارشنبه 17 خرداد

  از ساعت  05:45

0  day(s)   0 : 0 : 0  216 - گذر زهره
0  day(s)   0 : 0 : 0  216 - گذر زهره
   

0  day(s)   0 : 0 : 0 

 

 :: UniverseAlive چیست؟

 

رصد آنلاین؛ تلسکوپ آنلاین، میکروسکوپ آنلاین، پخش زنده اینترنتی برنامه UniverseAlive یک مشارکت بین المللی برای پخش رویدادهای کیهان برای کاربران اینترنت است. نجوم و زیست شناسی مهمترین موضوعات هستند. UniverseAlive به مردم برای ملاقات زیبائیهای کیهان به نزدیکی صفحه نمایش رایانه آنها، کمک می کند.  (بیشتر)

برترین محصول

برترین محصول

دعوت به همکاری
کارت رصد آنلاین فینیکس برای مشاهده زنده کیهان - رصد آنلاین - تلسکوپ آنلاین - میکروسکوپ آنلاین چگونه از پخش زنده کیهان، رصد آنلاین، میکروسکوپ آنلاین و تلسکوپ آنلاین استفاده کنیم همکاری با Universe Alive برای پخش زنده اینترنتی

© 2003-2011 UniverseAlive International Team

Powered by HRCglobal.net